Curtea de Apel respinge ca NEFONDAT apelul ADPFR. Decizia este IREVOCABILĂ

Secția a IX-a Civilă și pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală a respins ca NEFONDAT, apelul înaintat de ADPFR împotriva hotărârii arbitrale nr. 5/2012. Totodată, Curtea a admis apelul UPFR împotriva acestei Hotărâri, stabilind drept criteriu de împărțire a remunerației echitabile din radiodifuzare radio DOAR utilizarea reală potrivit playlist-urilor transmise de posturile de radio.

În dosarul în cauză (nr. 4789/2/2012), instanța a hotărât astfel schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale în cauză – 5/12.04/2012, pronunțată de Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în sensul că stabilește criteriile de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate in scop comercial si a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismelor ADPFR si UPFR, pentru perioada 01.07.2011 – 31.12.2012. Aceste criterii sunt după cum urmează:

– criteriul utilizării reale a fonogramelor, astfel cum aceasta este reflectata de playlist-urile provenite de la organismele de radiodifuziune în formatul corespunzător prevăzut de normele metodologice in vigoare;

– criteriul coşului radio (cuprinzând totalitatea playlist-urilor disponibile si prelucrabile, transmise de organismele de radio, ponderate cu audienta) – incident numai în ipoteza în care organismele de radiodifuziune nu transmit playlist-uri sau playlist-urile inaintate nu permit prelucrarea in sensul identificării repertoriului utilizat, nefiind conforme cu formatul standard prevăzut de Metodologia in vigoare – decizia ORDA nr. 216/2011 de publicare a Deciziei CAB nr. 153A/2011.

Nu în ultimul rând, instanța a decis înlăturarea dispozițiilor privind stabilirea remuneraţiilor procentuale cuvenite organismelor de gestiune colectivă și a menținut celelalte dispoziții ale hotărârii arbitrale. Instanța a obligat apelanta ADPFR la plata către apelanta UPFR a sumei de 13.640 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.