Extindere termen final de primire a numărului de fonograme pentru genul petrecere-folclor

UPFR a extins până luni, 21.02.2011 inclusiv, termenul de comunicare de către producători a numărului de holograme raportate la ORDA, aplicate pe produsele audio conţinând genurile petrecere/folclor pentru perioada 01.07.2010-31.12.2010.
Listele trebuie să fie predate către UPFR în format tabelar şi să conţină următoarele informaţii: artist, album, număr total holograme aplicate pe copertele respectivului titlu şi numărul hologramelor distruse, dacă este cazul.
Listele nu trebuie să cuprinda şi inserturile. Prin inserturi definim acele produse care sunt vândute la un preţ apropiat de costul de producţie şi care nu au intrat în circuitul comercial normal. (Ex: CD-uri vândute împreuna cu un ziar, revistă sau orice alt produs etc.)
În cazul în care nu vom primi nici o declaraţie din partea unui producător până la data de 21.02.2011, vom considera că nu această societate nu a avut vânzari de produse audio conţinând genurile petrecere/folclor în perioada 01.07.2010-31.12.2010.
Precizăm că declaraţia solicitată va fi considerată ca fiind dată pe proprie răspundere şi orice inexactitate este de natură să aducă prejudicii directe celorlalţi producători, cu toate consecinţele legale decurgând din aceasta.
UPFR îşi rezervă dreptul să realizeze verificări aleatorii pentru constatarea exactitatii datelor.
Precizăm că informaţiile ne sunt necesare în vederea repartizării către producători a sumelor ce li se cuvin. În cazul în care nu veţi comunica cele solicitate, UPFR va bloca sumele cuvenite până la prezentarea documentelor necesare.
Adresă oficială privind solicitarea numărului de holograme raportate la ORDA, aplicate pre produsele audio conţinând genurile petrecere-folclor pentru semestrul II 2010 de catre producători, a fost trimisă din partea UPFR, prin fax în data de 20.01.2011, cu număr de înregistrare.