Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR va avea loc în 23 iunie 2021 (prima convocare) și 24 iunie 2021 (a doua convocare)

Stimați membri,

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România – Asociația pentru Drepturi Conexe (UPFR) convoacă ședința Adunării Generale Anuale pentru data de 23 iunie 2021, începând cu ora 11:00, la Phoenicia Grand Hotel, sala București, mezanin, din Bulevardul Alexandru Șerbănescu, Nr. 87, Sector 1, București.

Menționăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPFR, în baza art. 170 alin. 7 din Legea nr. 8/1996 republicată, iar pentru membrii care doresc sa le acceseze on-line, acestea pot fi vizualizate în format electronic, la cerere (https://upfr.ro/acces-alte-documente/).

Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea dării de seamă pe anul 2020;
 2. Prezentarea raportului consiliului de supraveghere;
 3. Prezentarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
 4. Prezentarea declarațiilor membrilor consiliului director și consiliului de supraveghere aferente anilor 2019 și 2020;
 5. Alegerea componenței consiliului director;
 6. Alegerea componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
 7. Alegerea componenței consiliul de supraveghere;
 8. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale pentru anul 2021;
 9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
 10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2021;
 11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR;
 12. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
 13. Aprobarea Politicii Generale de repartiție pentru anul 2021;
 14. Diverse

În situația în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR va avea loc a doua zi, la aceeași oră și locație, adică în data de 24 iunie 2021, ora 11:00, la Phoenicia Grand Hotel, sala București, mezanin, din Bulevardul Alexandru Șerbănescu, Nr. 87, Sector 1, București.

Toți membrii sunt rugați să confirme participarea la ședință la adresa de e-mail office@upfr.ro / secretariat@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care sunt reprezentați de alte persoane decât reprezentantul legal, aceștia sunt rugați să trimită împuternicirea semnată de către conducere la adresele de e-mail office@upfr.ro / secretariat@upfr.ro sau prin poștă, până cel târziu la începutul ședinței Adunării Generale.