Vreau să devin membru

Puteţi deveni MEMBRU al UPFR, dacă aveţi calitatea de persoană juridică, persoană fizică autorizată sau persoană fizică, astfel:

  • faceţi dovada faptului că sunteţi titular de drepturi conexe asupra fonogramelor care apar în playlisturile radio-tv, într-un interval de cel puţin 1 an înainte de depunerea cererii de aderare la UPFR, între două Adunări Generale;
  • declaraţi către UPFR, în maniera indicată de UPFR, repertoriul propriu de fonograme (citiţi Metodologia de declarare a repertoriului);
  • acordaţi UPFR mandatul gestionării drepturilor de producător, în limitele statutare şi ale Regulamentelor de funcţionare pentru drepturile prevăzute de pct. 3.2 din Statut (citiţi Statutul UPFR);
  • faceţi dovada, printr-un certificat constatator, că persoana juridică sau persoana fizică autorizată este înscrisă la Registrul Comerţului şi că este în funcţiune.

Procedura de aderare la UPFR

1. Solicitaţi aderarea la UPFR şi alcătuiţi dosarul de acte

2. Completaţi următoarele documente:
2.1 Cererea de aderare
2.2 Contract de mandat

3. Constituiţi dosarul de aderare la UPFR incluzând:
3.1 Repertoriul propriu (fonograme/videograme) în formatul indicat conform metodologiei de declarare a repertoriului, fixat pe suport CD/DVD:
       3.1.1 Formularul de declarare repertoriu conform Decizia ORDA 52 fonograme
       3.1.2 Formularul de declarare repertoriu conform Decizia ORDA 52/2014 videograme

3.2 Dovada achitarii taxei pentru aderarea unui nou membru, in valoare de 3000 de lei.
3.3 Reguli de completare repertoriului de fonograme (aici), videograme (aici).

3.4 Documente:

4. UPFR verifica dosarul depus de dumneavoastra. În cazul în care dosarul este incomplet sau incorect întocmit, va comunicam documentele lipsa în termen de 7 zile de la depunere.

5. Consiliul Director analizeaza toate dosarele si va decide pentru fiecare solicitant daca urmeaza sau nu sa devina membru UPFR. În cazul în care Consiliul Director decide ca producatorul de fonograme solicitant nu poate deveni membru UPFR, se argumenteaza si, la cerere, se reia procesul.

6. Aprobarea aderarii este urmata de semnarea contractului de membru si înregistrarea acestuia la UPFR. Ati devenit membru UPFR. Un exemplar original al contractului de membru va fi pastrat de catre UPFR pe perioada nedeterminata.

7. Primiti exemplarul contractului de membru care va revine. UPFR mentine înregistrari referitoare la corespondenta cu dumneavoastra, în calitate de membru.

Cotizatia de membru este in valoare de 900 lei/an, conform Hotararii AGA nr. 4875/26.04.2022.